Disclaimer

Disclaimer

M. Baijens (Kamer van Koophandel: 61227463), hierna te noemen Premium Caribbean, verleent u hierbij toegang tot http://www.premiumcaribbean.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Premium Caribbean behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op http://www.premiumcaribbean.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Premium Caribbean spant zich in om de inhoud van http://www.premiumcaribbean.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op http://www.premiumcaribbean.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Premium Caribbean.

In het bijzonder zijn alle prijzen op http://www.premiumcaribbean.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op http://www.premiumcaribbean.nl. Premium Caribbean oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Voor op http://www.premiumcaribbean.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Premium Caribbean nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Premium Caribbean en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Premium Caribbean, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van http://www.premiumcaribbean.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http;//www.ictrecht.nl) gegenereerd.